Commercial

Skateathon / Björn Borg 

Juli, 2015
Ambasadör för Björn Borg i skateboard tävlingen Skateathon.

Madde’s Stockholm (skate spot) Humlegården

April, 2014
Reklamfilm för Capital of Scandinavia

Model for Cornelia Sun Kimonos - Photo: Maria Flodström

Model for Cornelia Sun Kimonos - Photo: Maria Flodström

Model for Nikon event ”Wedding-theme”

Model for Nikon event ”Wedding-theme”

Model for Nikon event ”Wedding-theme”

Interview in rawness.se - Photo: Jörgen Brännicke